בג"ץ פוסל חוק הגירה בעילת מידתיות ומוכיח שוב את צדקתו של גדי טאוב

בג"ץ פוסל חוק הגירה בעילת מידתיות ומוכיח שוב את צדקתו של גדי טאוב

"ה-פרויקט של הניידים הוא המסתננים. ולמה המלחמה הזאת כל כך חשובה עבורם? כי הם מכוונים ליהדותה של המדינה!"

פעם נוספת התבשרו אזרחי ישראל כי רצונם לשמור על מדינתם יהודית הוא ערך נחות בעיניהם של שליטי המדינה המשפטיים. שופטי בג"ץ פסלו חקיקה שאושרה בכנסת ועסקה בשלילת הפרשות סוציאליות של עובדים זרים שנשארו בישראל מעבר לזמן שהתחייבו ובניגוד לחוק.


ברוב של 6 מתוך הרכב של שבעה שופטים, כאשר רק השופט סולברג נותר בדעת מיעוט, הפכו 6 שופטים את דעתם לחשובה יותר מזו של כל חברי הכנסת וכל האזרחים שהצביעו בבחירות. דעה לפיה נסיון לעודד מסתננים לעזוב את ישראל במועד שבו התחייבו (!) על ידי סנקציה כלכלית מדורגת היא מעשה בלתי חוקתי, ולמעשה כל נסיון לעודד מסתננים הוא בלתי חוקתי.

בספרו 'ניידים ונייחים' מקדיש ד"ר גדי טאוב חלק נכבד לדיון בתפקידם של מערכת המשפט ובג"ץ בראשה בעיקור רצונותיהם הלאומיים של רוב אזרחי ישראל. הוא סוקר את הפסיקות ואת העילות השונות והמשונות שבהן השופטים השתמשו על מנת לאיין את נסיונותיה החוזרים ונשנים של הכנסת לטפל בבעיית המסתננים.

באמצעות מגוון כלים משפטיים מפוקפקים והחלטות מרחיקות לכת הובילו שופטי בג"ץ מדיניות להשארת המסתננים, פעם אחר פעם, כנסת אחרי כנסת. יממה לאחר שהחוק לצמצום עילת "הסבירות" עבר בכנסת בקריאה ראשונה, פסלו השופטים החלטתה מאוזנת ומרוסנת של הכנסת בעילת "מידתיות", כבר ברור שגם העברת החוק בקריאה שלישית לא יספיק. רחוק מכך. רוצים להבין טוב יותר איך ביצעו הניידים את גניבת השלטון הזוחלת והחלישו את הדמוקרטיה הישראלית?

רוצים להבין כיצד פועלים המנגנונים ומה דרוש כדי לבלום את נסיונם להחליש את צביונה היהודי של ישראל? השיגו את ספרו של טאוב במחיר מוזל או במסגרת חבילת היסודות הדמוקרטיים שלנו! הכוללת גם את ספריהם של ארז תדמור, נוה דרומי וחנן עמיאור. לפרטים נוספים והזמנות היכנסו לקישור:
תגיות 

כתוב תגובה

נדרש אישור לתגובות טרם פרסומן באתר