הגשת כתבי יד

 :הגשת כתבי יד

הוצאת סלע מאיר שמחה לקבל כתבי-יד, לעיין בהם ולשקול את הוצאתם לאור. כל כתב יד נבדק בקפידה רבה בשני מישורים -  איכות כתב היד והתאמתו לרוח ההוצאה.  אם ברצונך לשלוח לנו כתב יד, אנא קרא/י בעיון את ההנחיות הבאות:

 

כיצד יש לשלוח את כתב-היד:

 

1. יש לשלוח להוצאה כתבי יד מודפסים בלבד ונוחים לקריאה. כלומר: עותק אחד, מודפס באות נוחה לקריאה (מומל/David, בגודל 12) וברווח אחד וחצי לפחות, ועל צד אחד בלבד של הדף. יש לשמור על שוליים רחבים ולמַספר את העמודים. בעמוד הראשון יש לציין את שם המחבר - שם פרטי ושם משפחה, כתובת מלאה כולל מיקוד, מס' טלפון וכתובת דוא"ל. אין לשלוח כתבי יד בדואר אלקטרוני או על גבי תקליטור.
אין לשלוח כתבי יד חלקיים. יתקבלו לקריאה כתבי יד שלמים בלבד.

יש לצרף במכתב נלווה את הפרטים המלאים של השולח: שם פרטי ושם משפחה, כתובת מלאה כולל מיקוד, מס' טלפון וכתובת דוא"ל.
 
כמו כן, יש לציין על המעטפה את סוג הטקסט: רומן, סיפורים, נובלות, עיון, שירה או אחר. ניתן, אך לא הכרחי, לצרף גם תיאור קצר של כתב היד ושל המחבר ופרטים ביוגרפים חשובים. במקרה של מחברים שספריהם כבר ראו אור, ניתן לצרף כל חומר רלוונטי, דוגמת שם הספרים הקודמים, באיזו הוצאה ראו אור, מתי, ביקורות שפורסמו על הספרים הללו, וכדומה.  
 
2. יש לשלוח דוא"ל עם תקציר של הספר, שאורכו לא יעלה על עמוד, הקדמה על הנושא, ושלושה פרקים מתוך הספר: פרק ראשון, אחרון, ופרק נוסף שאותו יבחר הכותב. ניתן לצרף גם תיאור קצר של כתב היד ושל המחבר ופרטים ביוגרפים חשובים. במקרה של מחברים שספריהם כבר ראו אור, ניתן לצרף כל חומר רלוונטי, דוגמת שם הספרים הקודמים, באיזו הוצאה ראו אור, מתי, העתקי ביקורות וכד'. את כל אלה יש לשלוח לדוא"ל maayan@sellameir.com

 

 :הכתובת למשלוח כתבי יד

 הוצאת סלע מאיר

מנחם בגין 144, קומה 50, תל אביב.

יש לשלוח את כתב-היד בדואר רגיל או בדואר שליחים. 

יש להשאיר את כתב היד בקבלה של משרדי WEWORK בקומה 50.

ההוצאה אינה שולחת אישור על קבלת כתב היד

לבירורים יש לפנות למעיין חכים maayan@sellameir.com.
 
תשובה תינתן עד 4 חודשים מיום ההגשה. אם כתב היד יימצא ראוי לפרסום, ההוצאה תיצור קשר עם הכותב, וייחתם חוזה בין הצדדים שפרטיו ותנאיו ייקבעו לגופו של עניין. לא יינתנו פרטים על החוזה כל עוד כתב היד נמצא בבדיקה. לאחר חתימת החוזה ההוצאה תתחיל בהפקתו של כתב היד.