הגשת כתבי יד

הגשת כתבי יד:

הוצאת סלע מאיר שמחה לקבל כתבי-יד, לעיין בהם ולשקול את הוצאתם לאור.
כל כתב יד נבדק בקפידה רבה בשני מישורים -  איכות כתב היד והתאמתו לרוח ההוצאה.  

אם ברצונך לשלוח לנו כתב יד, אנא קרא/י בעיון את ההנחיות הבאות:

יש לשלוח גם כתב יד מודפס וגם מייל עם פרטים וקבצים:

1. כתב יד מודפס
יש לשלוח להוצאה כתבי יד מודפסים בלבד ונוחים לקריאה.
כלומר: עותק אחד, מודפס באות נוחה לקריאה (מומלץ- David, בגודל 12) וברווח אחד וחצי לפחות, ועל צד אחד בלבד של הדף.
יש לשמור על שוליים רחבים ולמַספר את העמודים. בעמוד הראשון יש לציין את שם המחבר - שם פרטי ושם משפחה, כתובת מלאה כולל מיקוד, מס' טלפון וכתובת דוא"ל.
אין לשלוח כתבי יד בדואר אלקטרוני או על גבי תקליטור.
אין לשלוח כתבי יד חלקיים. יתקבלו לקריאה כתבי יד שלמים בלבד.

יש לצרף במכתב נלווה את הפרטים המלאים של השולח: שם פרטי ושם משפחה, כתובת מלאה כולל מיקוד, מס' טלפון וכתובת דוא"ל.
כמו כן, יש לציין את סוג הטקסט: רומן, סיפורים, נובלות, עיון, שירה או אחר.
ניתן, אך לא הכרחי, לצרף גם תיאור קצר של כתב היד ושל המחבר ופרטים ביוגרפים חשובים. במקרה של מחברים שספריהם כבר ראו אור, ניתן לצרף כל חומר רלוונטי, דוגמת שם הספרים הקודמים, באיזו הוצאה ראו אור, מתי, ביקורות שפורסמו על הספרים הללו, וכדומה.  
 
2. פרטים וקבצים במייל
בנוסף לעותק המודפס הנשלח אל משרדינו, יש לשלוח דוא"ל עם הפרטים הבאים:
א. תקציר של הספר, שאורכו לא יעלה על עמוד. 
ב. הקדמה על נושא הספר
ג. שלושה פרקים מתוך הספר: פרק ראשון, אחרון, ופרק נוסף שאותו יבחר הכותב.
ניתן לצרף גם את כתב היד המלא.

ניתן לצרף גם תיאור קצר של כתב היד ושל המחבר ופרטים ביוגרפים חשובים.
במקרה של מחברים שספריהם כבר ראו אור, ניתן לצרף כל חומר רלוונטי,דוגמת שם הספרים הקודמים, באיזו הוצאה ראו אור, מתי, ביקורות ופרסומים על הספר וכד'.

את כל אלה יש לשלוח לדוא"ל desk@sellameir.com

 

 הכתובת למשלוח כתבי יד:

 הוצאת סלע מאיר

קינג ג'ורג' 20, ירושלים.

יש לשלוח את כתב-היד בדואר רגיל או בדואר שליחים. 

יש להשאיר את כתב היד בקבלה של משרדי WeWork בקומה 2.

שימו לב: ההוצאה אינה שולחת אישור על קבלת כתב היד. 

אם כתב היד יימצא ראוי לפרסום, ההוצאה תיצור קשר עם הכותב, וייחתם חוזה בין הצדדים שפרטיו ותנאיו ייקבעו לגופו של עניין.
לא יינתנו פרטים על החוזה כל עוד כתב היד נמצא בבדיקה. לאחר חתימת החוזה ההוצאה תתחיל בהפקתו של כתב היד.

שליחת כתב היד לא מחייבת את ההוצאה בקבלתו או בהוצאתו לאור. 
למען הסר ספק, ההוצאה לא אחראית, במישרין או בעקיפין, למסירת כתב היד חזרה או לאובדן כתב היד או לכל נזק שייגרם לכתב היד או למחבר עקב אי־החזרת כתב היד, מכל סיבה שהיא.
מבלי לגרוע מהאמור, על המחבר מוטלת החובה לשמור בידיו עותק נוסף של כתב היד. ובכל מקרה, ההוצאה לא תישא בשום עלות או הוצאה או נזק כלשהו שייגרם למחבר, ככל שייגרם, בגין אי החזרת כתב היד לידיו, מכל סיבה שהיא.