תעלומת הקפיטליזם

תעלומת הקפיטליזם

מחבר: סלע מאיר
78.00 ₪

"לא פחות מקריאה למהפכה תעשייתית חדשה" - The Times
"טיעון מהמם בעוצמתו" - The Washington Post

''שעתו הגדולה ביותר של השוק החופשי'', כותב הרננדו דה סוטו, ''מתרחש כאשר רוב האנושות עדיין לא מצליחים ליהנות מפירותיו.

אז מדוע הקפיטליזם מצליח
 במערב ונכשל בכל מקום אחר?

הקפיטליזם לא מצליח בזכות מורשת תרבותית ייחודית, אלא בזכות יישום של מרשם חוקית לרשום לעצמה כל אומה. זה, תוקף סוטו את עמדת הרווחת לפי הצלחת הצדקת על פי פערים תרבותיים ומוכיחים כי הצלחה כלכלית קשורה דווקא למבנה החוקי של רכוש וזכויות קניין.

ביצירת סוחפת, קריאה משכנעת ופורצת דרך הוא מראה איך כל אחת מהאומות הפותחות בעולם עברה פעם הסבה מהסדרי חוץ משפטיים למערכת ניהול חוקתית, רשמית ומאורגנת. יצירת מערכת זו, תוך הקפדה על שמירה מפני סיאוב בירוקרטי, היא אחת הערות חשובות ליצירת כלכלה מפותחת. ספר משכנע זה גורם למהפכה בהבנתנו מהו ה, ומצביע על הדרך לשינוי משמעותי בכלכלה העולמית.

הרננדו דה סוטו הוא כלכלן פרואני בולט הידוע בעבודתו בנושא הכלכלה הבלתי פורמלית ובחשיבותן של זכויות עסק ורכוש. עבודתו על העולם המתפתח זיכתה אותו בשבחים ברחבי העולם על ידי ראשי מדינות רבות. כיום הוא מכהן כנשיא המכון לחירות ודמוקרטיה (ILD) הממוקם בלימה, פרו, מרכז שמוקדש כולל לקידום ההתפתחות הכלכלית במדינות מתפתחות.

"לא פחות מקריאה למהפכה תעשייתית חדשה" - The Times
"טיעון מהמם בעוצמתו" - The Washington Post

''שעתו הגדולה ביותר של השוק החופשי'', כותב הרננדו דה סוטו, ''מתרחש כאשר רוב האנושות עדיין לא מצליחים ליהנות מפירותיו.

אז מדוע הקפיטליזם מצליח
 במערב ונכשל בכל מקום אחר?

הקפיטליזם לא מצליח בזכות מורשת תרבותית ייחודית, אלא בזכות יישום של מרשם חוקית לרשום לעצמה כל אומה. זה, תוקף סוטו את עמדת הרווחת לפי הצלחת הצדקת על פי פערים תרבותיים ומוכיחים כי הצלחה כלכלית קשורה דווקא למבנה החוקי של רכוש וזכויות קניין.

ביצירת סוחפת, קריאה משכנעת ופורצת דרך הוא מראה איך כל אחת מהאומות הפותחות בעולם עברה פעם הסבה מהסדרי חוץ משפטיים למערכת ניהול חוקתית, רשמית ומאורגנת. יצירת מערכת זו, תוך הקפדה על שמירה מפני סיאוב בירוקרטי, היא אחת הערות חשובות ליצירת כלכלה מפותחת. ספר משכנע זה גורם למהפכה בהבנתנו מהו ה, ומצביע על הדרך לשינוי משמעותי בכלכלה העולמית.

הרננדו דה סוטו הוא כלכלן פרואני בולט הידוע בעבודתו בנושא הכלכלה הבלתי פורמלית ובחשיבותן של זכויות עסק ורכוש. עבודתו על העולם המתפתח זיכתה אותו בשבחים ברחבי העולם על ידי ראשי מדינות רבות. כיום הוא מכהן כנשיא המכון לחירות ודמוקרטיה (ILD) הממוקם בלימה, פרו, מרכז שמוקדש כולל לקידום ההתפתחות הכלכלית במדינות מתפתחות.