שיחות על הדרך עם גדעון סער

שיחות על הדרך עם גדעון סער

64.00 ₪
49.00 ₪

מדינת ישראל נמצאת על פרשת דרכים.
היא יכולה להיות מדינה מאוחדת ומצליחה, או להמשיך להידרדר במדרון הפילוג ושנאת החינם.
היא יכולה להיות מדינה שמערכת החינוך שלה היא גאווה לאומית, או שתלמידיה ידשדשו בהישגיהם אחרי מרבית המדינות המתקדמות.